Ocena brak

POZYTYWIZM PRAWNY

Autor /aleKac Dodano /12.11.2012

 

POZYTYWIZM PRAWNY ang. legał positivism; fr. positwisme juridique; nm. Rechts-positivismus

a) Teoria nie uznająca nadrzędności -^ prawa (IB) naturalnego nad —> prawem (IC) pozytywnym, głosząca natomiast, że pra­wem są jedynie normy postępowania ustanowione i sarikcjonowane przez pań­stwo (J. Austin, N. Bobbio).

b) et. Związana z powyższym (fl) od­miana -^ deontologizmu (a) heteronomicznego, zwana też deontologizmem społe­cznym lub państwowym, upatrująca w de­cyzji władzy państwowej kompetentną in­stancję, która ustala, co jest moralnie dobre, a co złe (N. Machiavelli, Th. Hobbes).

Podobne prace

Do góry