Ocena brak

POZYCJA PRAWNO USTROJOWA SENATU

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Zasada bikameralizmu parlamentarnego. Sejm i Senat władza ustawodawcza. Senat zachował obecnie charakter organu przedstawicielskiego, przywilejem którego jest prawo bezpośredniej reprezentacji Suwerena. Model dwuizbowości zróżnicowanej ( nierównorzędność ) - istnieje obszar kompetencji:

a) własnych każdej z dwóch izb z przewagą kompetencyjną jednej z nich ,

b) wspólnych. Kompetencje własne Senatu: zgoda na zarządzenie referendum w sprawach szczególnych dla kraju przez prezydenta, powołuje 2 członków KRRiTV, l członka Komisji Selekcyjnej, 2 senatorów do KR Sądownictwa, 3 członków RPP, ustala składy delegacji Senatu do: Zgromadzenie Parł. Rady Europy, Zgr. Pln. Atl, Zgr. Parł. KBWE, Zgr. Parł. Unii Zach. Europ.

Sejm za zgodą Senatu jedynie może powołać RPO i prezesa NIK. Senat dzieli z Sejmem funkcje ustrojodawczą i ustawodawczą. Istnieje koncepcja drugiej izby jako „izby refleksji”. Senat = 100 senatorów, wybieranych w wyborach, powszechnych, tajnych, bezpośrednich na okres 4 lat, ale dzieli los z Sejmem.

Podobne prace

Do góry