Ocena brak

Późne skutki przerwania ciąży

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Późne skutki przerwania ciąży.łączą się ściśle ze skutkami wczesnymi, bowiem w grę wchodzą różnego rodzaju zakażenia, do których może dojść po zabiegu.

Zabieg przerwania ciąży wiąże się zawsze z drobnymi uszkodzeniami, z otwarciem naczyń narządu rodnego,l;i drobnoustroje, które zawsze w dużej liczbie znajdują się w narządzie rodnym (głównie w pochwie), przedostają się do macicy.

Napotykają tam warunki sprzyjające do^ozwoju, gdyż miejsce po usuniętym jaju płodowym jest jedną raną.Tam bakterie rozbijają się, ijiastępnie przenikają do przydatków, dając stan zapalny zarówno macicy^ak jajników i jajowodów. Powikłania tego rodzaju objawiają rsię w 3—4 dniu po zabiegu, dając wysoką temperaturę lub tylko stany podgorączkowe, bóle w dole brzucha lub krzyża. Ostry start zapalny przechodzi zwykle w przewlekły, wywołując niekiedy wieloletnie dolegliwość® uniemożliwiające życie płciowe, bolesne, obfite miesiączki, a w wielu przypadkach niepłodność.

Niepłodność powstaje na skutek zlepów fizrostów pozapalnych w jajowodach, uniemożliwiając kontakt komórki jajowej z plemnikami, lub na skutek uszkodzenia pozapalnego jajników, będącego przyczyną braku jajeczkowania.

Niepłodność jest dużym upośledzeniem kobiety, można ją nawet Uważać za kalectwo, jeślikobieta pragnie mieć dziecko. Często jest przyczyną rozbicia małżeństwa. Szkoda, że kobiety, które podejmują nie przemyślaną decyzję przerwania ciąży, nie widzą tych nieszczęśliwych kobiet, wędrujących po gabinetach lekarskich, szpitalach i sanatoriach, często na próżno Szukających pomocy.

Poza niepłodnością^ komplikacją pozapalną jest również częściowa niedrożność pozapalna jajowodów, powodująca, .że zapłodnione jajeczko ma utrudnioną wędrówkę przez zwężony jajowód. Skutkiem jest jego nieprawidłowe zagnieżdżenie się, a więc powstanie ciąży pozamacicznej. Leczeniem tego schorzenia *może być tylko operacja brzuszna, przeważnie kończąca się usunięciem jajowodu i dalszym zmniejszeniem się szans na macierzyństwo. Stany zapalne narządu rodnego powstałe w wyniku przerwania ciąży mogą doprowadzić także do powikłań w następnej, mianowicie do nieprawidłowego zagnieżdżenia się giąży w samej jamie pfacicy i powstania łożyska przodującego, copiest bardzo poważnym zagrożeniem dla życia zarówno matki, jak i płodu.

Należy jeszcze wspomnieć o groźnym powikłaniu, jakim może być krwawienie, występujące w kilka tygodnn po przerwaniu ciąży (2—3 tygodnie). Krwawieniu towarzyszą zwykle bóle, niekiedy podwyższona temperatura ciała. Obfite krwawienie zmusza lekarza do ponownego wyskrobania jamy macicy, gdyż istnieje możliwość pozostawienia resztek jaja płodowego.

Wyskrobanie powtórne może być powodem całkowitego zarośnięcia macicy. Z tym wiążą się zaburzenia miesiączkowania lub całkowity brak miesiączki i trudności albo niemożność ponownego zajścia w ciąże.

Zdarzają się również, choć rzadko, zmiany zwyrodnieniowe pozostałych resztek jaja płodowego w postaci tzw. zaśniadu groniastego, który może przekształcić się w jeden z najbardziej złośliwych nowotworów — nabłoniak kosmówkowy.

Po zapoznaniu się ze szkodliwościami, na jakie narażona jest kobieta w czasie przerwania ciąży, sprawą jasną staje się konieczność zapoznania się z metodami zapobiegania niepożądanej ciąży.

Problem planowania rodziny, posiadania potomstwa w okresie najbardziej do tego korzystnym, zarówno pod względem socjo-eko-nómicznym, jak i zdrowotnym przyszłej matki, jest w całym świecie współczesnym jednym z istotniejszych.

Zagadnienie to wzbudza wiele dyskusji i sporów wśród przedstawicieli różnych dyscyplin wiedzy: socjologów, lekarzy, prawników, teologów co do sposobów planowania rodziny, ale wszyscy zgadzają się, że planowanie rodziny jest konieczne.

W życiu każdego małżeństwa, w życiu kobiety, istnieją okresy, kiedy pośiadanie dziecka musi być czasowo przesunięte na dłużej lub krócej. Wybór metody zapobiegania ciąży każda kobieta powinna przedyskutować ze swoim lekarzem ginekologiem i w trakcie jej stosowania być pod stałą kontrolą lekarską.

 

Podobne prace

Do góry