Ocena brak

POZNAŃ, główne m. Wielkopolski

Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013

W 1793 po II rozbiorze Rzeczypospolitej weszło w skład monarchii prus. W początkach XI 1806 opanowane przez franc. wojska marsz. Davouta. 2 XI gen. Dąbrowski i gen. Wybicki wydali tu odezwę wzywającą Polaków do chwytania za broń i wstępowania do wojska poi. W P. i okolicach tworzyła się Legia Poznańska pod dow. Dąbrowskiego.

Od 27 XI do 16 XII w P. przebywał Napoleon, rezydował w dawnym kolegium jezuickim. 2 XII w katedrze odbyło się uroczyste nabożeństwo w pierwszą rocznicę bitwy pod Austerlitz i drugą koronacji Napoleona. Cesarz parokrotnie wyjeżdżał w okolice P., m.in. do Winiar, Radojewa, Owińsk. W P. podpisany został traktat sojuszniczy między Francją i Saksonią, a elektor sas. Fryderyk August otrzymał tytuł króla.

Po utworzeniu Ks. Warszawskiego był siedzibą władz dep. poznańskiego. Stacjonował tu 11 pp., który potem znalazł się w Szczecinie i Gdańsku. W 1809 podczas wojny z Austrią gen. Dąbrowski kierował z P. organizacją nowych pułków powstających w Wielkopolsce, m.in. 9 p. ułanów i 10 p. huzarów.

Przed kampanią 1812 P. był wielką bazą zaopatrzeniową. Przez miasto i jego okolice przeszło kilka korpusów WA. 30 V przybył tu Napoleon, zatrzymując się znowu w kolegium jezuickim. Następnego dnia przyjął członków rządu Ks. Warszawskiego i zapowiedział utworzenie Konfederacji Generalnej Narodu Polskiego. 12 XII 1812 cesarz raz jeszcze znalazł się w P., wracając incognito z nieszczęsnej wyprawy na Moskwę. Zatrzymał się wtedy w Hotelu Saskim przy ul. Wrocławskiej u niejakiego Wołłowicza. W II 1813 P. zajęty został przez wojska ros. Na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego oddano go Prusom.

Podobne prace

Do góry