Ocena brak

Poziom życia

Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013

Stopień zaspokajania materialnych i kulturalnych —» potrzeb społeczeństwa przez
strumień dóbr i odpłatnych usług oraz przez fundusz konsumpcji zbiorowej w danej
jednostce czasu i przestrzeni. P.ż. jest kategorią wieloelementową. Najczęściej
wyodrębnia się siedem składników p.ż.: wyżywienie (zaspokojenie potrzeb w za-
kresie żywienia), mieszkanie (warunki mieszkaniowe), zdrowie (poziom zdrowot-
ności społeczeństwa), bezpieczeństwo społeczne (stan bezpieczeństwa publicznego
oraz zabezpieczenia społecznego), komunikacja (transport osobowy i łączność),
oświata (upowszechnienie oświaty i poziom wykształcenia społeczeństwa) i kultura
(poziom uczestnictwa w kulturze). P.ż. mierzy się za pomocą specjalnie dobranych
mierników, które charakteryzują stopień zaspokojenia potrzeb. 

 

Podobne prace

Do góry