Ocena brak

Pozaseksualne potrzeby psychiczne

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

U ludzi popęd seksualny, a zwłaszcza jego komponent psychiczny, zespolony jest z całością psychiki. Znaczy to, że oddziałuje on na psychikę, ale i różne sfery psychiki i tendencje pozaseksualne wywierają z kolei wpływ na sferę seksualną. Jedną z sfticti jest właściwa człowiekowi ogólna tendencja do szukania nowych wrażeń oraz (juda, rosnąca w miarę przyzwyczajenia się do określonej sytua#! Ogólna tendencja do nowych wrażeń, do odmiany, do urozmaicenia życia rodzi ustawiczną tęsknotę za jakimś nowym, nie znanym przeżyciem^ Jeśf| tendencja do zmian będzie silna, to człowiek będzie chodził stale innymi szlakam||Są bowiermludzie, którzy dążą Ustawicznie do zmian miejsca pracy, mieszkania, otoczenia, kolegów, zainteresowań itp., których jakiś j|pęd” stale pcha do zmian, którzy fie rflogą usiedzieć długo na jednym miejscu. W zakresie popędu seksualnego przejawia się to w niewierności. W zakresie pracy zawodowej możetj|ttowadzić do wielkich odkryć, ale też do niemożności długofalowego, wymagającego cierpliwości działania.

W taki sposób pozaseksualne potrzeby psychiczne wpływają na życie płciowe człowieka. A zatem nie czysty popęd seksualny jest powodem, że człowiek ma tendencje do szukania innego, nowego partnera seksualnego, lecz upodobania do zmian w ogóle, przejawiające się w tyffl przypadki® w zakresie popędu seksualnego. Zmian i nowych bodźców domaga się osobowość danego człowieka, a nie sam popęd seksualny. Podobnie nie sama potrzeba ruchu każe nam wyszukiwać coraz to inne szlaki wędrówki (dla samej potrzeby ruchu byłoby wszystko jedno czy przejdzie się 10 km po tej samej, czy; innej drodze||W-A€tf|f^Witl^te

A więc zachowanie wierności (gdy nie ma uczuć miłości) polega nie na walce obowiązku z popędem seksualnym, lecz obowiązku z ogólńą tendencją do zmiany i szukania nowych wrażeń® przeja^ wiającą się w zakresie popędu seksualnego. Walka ta jest dość trudna, ponieważpjna na celu wybiórcze zahamowanie tendencji do zmian (tylko w zakresie popędu seksualnego^, lecz z zachowaniem jej we wszystkich pozostałych dziedzinach życia.

 

Podobne prace

Do góry