Ocena brak

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Stowarzyszenie

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

Grupa dorosłych lub młodzieży posiadająca własną strukturę organizacyjną: członkowie grupy podejmują wspólne zadania i podporządkowują się obowiązującym normom postępowania; przynależność do tej grupy ma charakter dobrowolny. Tworzą je ludzie działający na mocy prawa. Podejmują oni określoną działalność dobrowolną, świadomą i bezpłatną.

Do góry