Ocena brak

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Rola organizacji pozarządowych

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

  • Zaspokajanie potrzeb indywidualnych i społecznych w małej grupie, w atmosferze życzliwości i solidarności

  • Przyjęcie czynnej postawy obywatelskiej w zakresie spraw tzw. ludzkich i lokalnych, a wymagających załatwienia w poczuciu wspólnego dobra

  • Propagowanie pluralizmu i różnorodności życia społecznego

  • Tworzenie sektora realizacji zadań indywidualnych i społecznych alternatywnego wobec rządowego, swoboda w wyborze metod pracy dająca dużą elastyczność w zaspokajaniu potrzeb indywidualnych klientów

  • Stwarzanie mechanizmów współudziału społ. w podejmowaniu decyzji dotyczących różnych problemów i poziomów funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa

  • Duże poczucie podmiotowości i niezależności.

Do góry