Ocena brak

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Rodzina potrzebująca pomocy może korzystać z...

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

1. Pozarządowe formy pomocy społecznej:

- Nasz Dom

- Ośrodek Pomocy Dzieciom „Dobry Pasterz”

2. Poradnie pozarządowe

3. Stowarzyszenia środowiskowe i pozarządowe: świetlice, kluby, place gier i zabaw

4. Działalność Caritas Archidiecezji Białostockiej  :

- Dom Matki i Dziecka

- Dom dla Bezdomnych

- Kuchnia dla ubogich

5. Działalność Kościołów:

- Pomoc ludziom biednym

- pomoc samotnym matkom

- pomoc uzależnionym

6. Stowarzyszenia na rzecz dzieci z różnymi schorzeniami:

- Stowarzyszenie „Otwórz serce”

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niesłyszącym

- Stowarzyszenie Pomocy Ludziom ze Schorzeniami Wątroby

Do góry