Ocena brak

POŻAR

Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012

Por. Ogień; Piorun. Pożar Chicago, szalejący od 8 do 11 X 1871, zniszczył centrum miasta; wg legendy wznieciła go krowa, która kopnęła latarnię w stodole niejakiej pani O'Leary.

Pożar Moskwy od 15 do 20IX 1812, w czasie okupacji miasta przez wojska napoleońskie, zniszczył 70% budynków; stał się on punktem zwrotnym w kampanii ros. Napoleona I, zmuszając go do katastrofalnego odwrotu.

Pożar Reichstagu (parlamentu nm.). Zorganizowane na rozkaz Hitlera podpalenie gmachu Reichstagu 27 II 1933 dla uzasadnienia niebezpieczeństwem komunistycznym przejęcia władzy w swoje ręce. Pożar stał się pretekstem do wydania 28 II osławionego rozporządzenia prezydenta „o ochronie narodu i państwa". Uwięziono wówczas 4000 komunistów, a o podpalanie oskarżono niepoczytalnego Holendra Van der Lubbego, który został stracony.

Wielki pożar Londynu, który wybuchł 2 IX 1666 w piekarni Farrynera, dostawcy królewskiego, na Padding Lane (na miejscu tym stanął pomnik), w ciągu pięciu dni zniszczył niemal całe miasto wraz z katedrą św. Pawła, 89 innymi kościołami i 13 200 domami.

Podobne prace

Do góry