Ocena brak

„Poza zasadą przyjemności” - Psychologia zbiorowości a psychologia jednostki

Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011

    Rozdział ten Freud rozpoczyna od ukazania nam podobieństwa między psychologią jednostki a psychologia zbiorowości. Chociaż przedmiotem zainteresowania tej pierwszej są poszczególni ludzie oraz badanie w jaki sposób starają się oni osiągnąć zaspokojenie swoich popędów, to jednak trudno jest pominąć stosunki łączące ich z innymi jednostkami. Tak więc psychologia jednostki często może się pokrywać się z psychologią zbiorowości. Odróżnia je jednak kilka zasadniczych kwestii.

    Psychologia jednostki zajmuje się tzw. procesami narcystycznymi , które polegają na próbach uniezależnienia się jednostki od innych ludzi, natomiast w psychologii zbiorowości pomijamy stosunek z innymi osobami. W psychologii zbiorowości, a więc psychologii społecznej, człowiek postrzegany jest jako część całości, przedstawiciel grupy. Pojawia się tutaj pojęcie popędu społecznego ( group mind), który wg Freuda nie jest popędem pierwotnym ani nierozkładalnym, a genezy jego należy szukać w węższym kręgu, np. w rodzinie  

Do góry