Ocena brak

„Poza zasadą przyjemności” - „Masa” jako czynnik destrukcyjny dla jednostki

Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011

    Dalej Freud rozpoczyna wnikliwą analizę masy – przyczyny i powodu takich zmian jednostki. Opisuje on masę jako impulsywną, zmienną, popędliwą i kierującą się nieświadomością. Masa nie robi niczego z rozmysłem, brak jej wytrwałości. Choć ma poczucie wszechmocy, zawsze ulega wpływom, jest łatwowierna i bezkrytyczna. Bazuje na prostych uczuciach i zawsze posuwa się do ostateczności. Masa reaguje tylko na przesadne bodźce, operuje na podstawie obrazów. Tłum bowiem nie zna pojęcia prawdy, pragnie żyć złudzeniami i pragnie by jej tych złudzeń dostarczać. „Człowiek stając się cząstką zorganizowanej zbiorowości już przez to samo zstępuje po drabinie cywilizacji o kilka szczebli niżej  ”. Nabiera on wg Freuda cech czysto pierwotnych. W masie człowiek jest dziki.

    Od swoich bohaterów masa domaga się siły i gwałtowności. Chce by nad nią panowano i ją uciskano. Ma niezwykły respekt dla siły. Z gruntu jest ona konserwatywna i ma wstręt do wszelkich innowacji. Od swojego wodza wymaga silnej woli, wiary w idee, wręcz fanatyzm. „Prestiż” wodza oraz poczucie fascynacji paraliżuje zdolność krytyki. Freud cytuje tutaj Le Bona, który rozróżnia prestiż nabyty ( a więc sztuczny), od prestiżu osobistego. Ten pierwszy ludzie uzyskują dzięki nazwisku, bogactwu i poważaniu, natomiast ten drugi zyskują nieliczni ludzie cechujący się swoistą charyzmą. Osobisty prestiż sprawia iż –jak gdyby za pomocą czarów – osoba zyskuje powszechny posłuch. Tylko jednostki o takim prestiżu są zdolne do kierowania masami.

Do góry