Ocena brak

Powstanie Styczniowe - WYBUCH POWSTANIA

Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011

Wybuch powstania został przyspieszony na skutek ogłoszenia przymusowego poboru do wojska rosyjskiego (tzw. branki), obejmującego szczególnie zaangażowaną politycznie młodzież. W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie, a Komitet Centralny został przekształcony w Tymczasowy Rząd Narodowy. Początkowo naczelnikiem powstania został, nieobecny w kraju, Ludwik Mierosławski. Ogłoszony Manifest do Narodu wzywał wszystkich do walki przeciw rządom carskim. Wydane zostały także dekrety uwłaszczeniowe, w których:

- zniesiono różnice stanowe

- nadano chłopom ziemię

- właścicielom ziemskim obiecano odszkodowania, które miało wypłacić przyszłe państwo polskie

- bezrolni i chłopi nie mający ziem, za udział w powstaniu mieli otrzymać ziemię z dóbr narodowych

Początkowo powstańcy odnosili pomniejsze sukcesy, ale nie udało im się opanować żadnego większego miasta, skąd mógłby prowadzić działania Rząd Tymczasowy. Jednak, mimo znacznej przewagi Rosjan oraz braku w szeregach powstańczych wykwalifikowanej kadry i wyposażenia, postanie nie upadło.

Podobne prace

Do góry