Ocena brak

Powstanie, rozwój i przedmiot nauki o stosunkach

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Nauka o stosunkach międzynarodowych wyodrębniła się w 1919r. z nauk politycznych , ponieważ jej przedmiotem badawczym są zdecentralizowane stosunki polityczne, w przeciwieństwie do politologii zajmującej się funkcjonowaniem systemów scentralizowanych. Za podstawowy cel nauki o stosunkach międzynarodowych należy uznać badanie poznanej rzeczywistości. Kategorie nauki o stosunkach międzynarodowych : dla idealistów podstawowa kategoria to : ład międzynarodowy, moralność, prawo, wolność i demokracja, dla realistów - państwo, jego siła międzynarodowa, interesy narodowe, sprzeczności lub równowaga sił, dla behawiorystów – „zachowania międzynarodowe” , adopcyjność, równowaga wewnętrzna, sprzężenie zwrotne ze środowiskiem, dla postbehawiorystów.

3Fazy nauki o stosunkach międzynarodowych.

1 - elektyzmu teoriopolitycznego badana rzeczywistość jest po prostu rejestrowana.

2 –heterogenizmu – powstają zalążki ogólnej teorii, a wiele nauk szczegółowych zaczyna integrować się wokół niej.

3– autogenizmu teoriopolitycznego -powstaje własna, ogólna, jednolita i dojrzała teoria.

Podobne prace

Do góry