Ocena brak

Powstanie Imperium Karola Wielkiego i jego organizacja administracyjno ustrojowa

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

trudna sytuacja państwa

powstanie w Akwitanii

*  wrogość Sasów i Bawarów

*  nowy król Longobardów  –  Dezyderiusz, popierany przez Bertradę i Karlomana

-  771 r. – śmierć Karlomana

-  jedynowładztwo Karola

-  zerwanie stosunków z Longobardami

     AKWITANIA

stłumienie tendencji odśrodkowych

*  781 r.  –  kompromis, podporządkowane, ale wyodrębnione królestwo Akwitanii

*  królem został3letni syn Karola  – Ludwik

      BAWARIA

*  788 r.  –  detronizacja księcia Tassilona i zamknięcie go w klasztorze

władza grafów frankijskich

      BRETANIA

*  nieudane próby podporządowania

*  utworzenie Marchii Bretońskiej do obrony przed Celtami

      LONGOBARDOWIE

*  772 r. – zerwanie sojuszu

*  apele Hadriana I, udana interwencja w Italii

*  detronizacja Dezyderiusza

ogłoszenie się przez Karola królem Longobardów

*  ograniczenie świeckiej władzy papieża

*  781 r. – mianowanie syna Karola  - Pepina, królem Włoch

*  792 r.  –  synod biskupów frankijskich, Libri Carolini  – potepienie uchwał synodu nicejskiego i kultu obrazów

      SASI

*  od 779 r.  –  systematyczny podbój Saksonii

*  782 r.  –  powstanie pod wodzą Widukinda

represjeVerdun

*  785 r.  –  ponowna kapitulacja saskiej szlachty

sojusz Karola z Obodrytami, a Sasów z Danią

*  stopniowa pacyfikacja

      SŁOWIANIE

*  Obodrzyce – sojusz

pokonanie Wieletów

*  luźny system zależności  –  Czesi, Serbowie

      AWAROWIE

*  795 r.  –  zniszczenie państwa Awarów, wielkie łupy

      ARABOWIE

*  ataki na Akwitanię + poparcie separatystów

*  angaż w wewnętrzne spory arabskie  –  poparcie dla Abbasydów, przeciw Omajjadom

*  778 r.  –  niepowodzenie wyprawy do Hiszpanii, śmierć Rolanda

*  785-811  –  podbój Hiszpanii, utworzenie Marchii Hiszpańskiej

*  zwierzchnictwo nad królestwem Asturii

-  817 r.  –  reforma życia zakonnego  –  synod w Akwizgranie, reguła benedyktyńska

uzależnienie papieża, który bez poparcia Franków nie był w stanie utrzymać nawet Rzymu

Alkuin, doradca, odpowiedzialność za losy chrześcijaństwa, koncepcja wznowienia w Rzymie cesarstwa

plany poślubienia regentki, cesarzowej Ireny

-  799 r.  –  zamach na Leona III, który ucieka do Karola Wielkiego, sąd w Panderbonie, papież zlozył przysięgę oczyszczającą

Karol udaje się do Rzymu aby osądzić spiskowców

-  24.12.800 r. – Leon III koronuje Karola Wielkiego na cesarza – Imperator Romanorum Augustus

-  zatarg z Bizancjum – uzurpacja

-  812 r. – Karol Wielki rezygnuje z Dalmacji i Wenecji, cesarz Michał Rangabes uznaje go za równorzędnego cesarza Zachodu

-  813 r.  –  koronacja Ludwika na augusta przez Karola  – podkreślenie niezależności od papieża

-  funkcje majordoma rozdzielono między kilku urzędników

administracja lokalna – grafowie (hrabiowie), większe okręgi – duksowie

-  okręgi przygraniczne  –  marchie  (Duńska, Bretońska, Awarska, Friulska, Hiszpańska)  –  margiabowie  – kompetencje wojskowe do toczenia wojen przygranicznych

-  beneficja

-  okręgi kontrolne zapobiegające nadużyciom – missatica

-  drobiazgowe ustawodawstwo – kapitularia

-  placita – zjazdy urzędników

-  karoliński system wojskowy

*  chłopska piechota, własny ekwipunek

*  odrywanie chłopów od gospodarstwa

*  ciążenia podwód, kwater, remontów i dziesięciny

komendacja – oddanie się pod opiekę możnym

przesunięcie wieców wojskowych z marca na maj

-  tworzenie prywatnych oddziałów możnych, złożonych z ich
wasali

dominacja latyfundiów, resztki posiadłości wolnych chłopów

-  wędrowny handel towarami arabskimi i bizantyńskimi

targi

-  ożywienie handlowe na Renie

Podobne prace

Do góry