Ocena brak

POWINNOŚĆ

Autor /aleKac Dodano /12.11.2012

 

POWINNOŚĆ ang. duty; fr. le devoir; ran. Schuldigkeit, das Sollen

et. —> Obowiązek potraktowany jako fakt, dany pierwotnie w tzw. doświadczeniu moralnym, korelatywny z —> dobrem (3) (wartością), które podmiot rozpoznał jako godne zaafirmowania. Rozróżnia się:

  1. powinność podmiotową — wymagania stawiane samemu sobie, by własne postępowanie było zgodne z okre­ślonymi —> normami (1);

  2. powinność przedmiotową — stan rzeczy, jaki ma zaistnieć ze względu na przyjęte normy.

W etyce terminów „powinność" i „obo­wiązek" używa się często zamiennie.

Podobne prace

Do góry