Ocena brak

Powięź szyi

Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013

Składa się z trzech blaszek otaczających poszczególne warstwy mięśni szyi, naczynia i nerwy oraz tworzą przestrzenie międzypowięzowe.

  • Blaszka powierzchowna powięzi szyjnej jest bardzo cienką blaszką łącznotkankową, stanowiącą przedłużenie blaszki powierzchownej powięzi piersiowej. Od dołu przyczepia się do wyrostka barkowego łopatki oraz przedniego brzegu obojczyka i rękojeści mostka. Ku górze przyczepia się do trzonu i rogów większych kości gnykowej; przebiegając od środka w kierunku bocznym, obejmuje mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, pokrywa okolicę boczną szyi, następnie obejmuje mięsień czworoboczny, łącząc się z powięzią karku.

  • Blaszka przedtchawicza rozciąga się od kości gnykowej wzdłuż bocznego brzegu mięśnia łopatkowo-gnykowego do górnej powierzchni obojczyka i rękojeści mostka. Obejmuje mięśnie podgnykowe

  • Blaszka przedkręgowa pokrywa mięśnie przedkręgowe oraz powierzchnię przednią trzonów kręgów szyjnych, łącząc się po bokach z powięzią mięśni pochyłych.

  • Przestrzenie nadrostkowa i nadobojczykowa zawarte są między blaską powierzchowną oraz przedtchawiczą powięzi szyjnej. W przestrzeni nadrostkowej przebiegają żyła szyjna przednia oraz łuk żylny szyjny, przestrzeń nadobojczykowa natomiast zawiera luźną tkankę łączną.

  • Przestrzeń środkowa szyi znajduje się poniżej kości gnykowej między blaszką przedtchawiczą i przedkręgową, zawiera ona trzewia i naczynia szyi: krtań, tchawicę, gardło, przełyk, tarczycę oraz powrózek naczyniowo-nerwowy szyi

  • Przestrzeń przedkręgowa znajduje się między blaszką przedkręgową szyi a powierzchnią przednią kręgosłupa szyjnego. Zawiera ona mięśnie przedkręgowe szyi oraz odcinek szyjny pnia współczulnego.

Podobne prace

Do góry