Ocena brak

Powieść Poetycka, Ballady, Dramat Romantyczny

Autor /dezerter Dodano /14.04.2011

POWIEŚĆ POETYCKA - jest to gatunek poezji narracyjnej powstałej z  połączenia elementów epickich i lirycznych; rozbudowany utwór wierszowany zawierający fabułę nasyconą momentami dramatycznymi i odznaczająca się silnym zsubiektywizowaniem opowiadania i opisu. Powieść  poetycka  wprowadziła narratora, który nie unikał wynurzeń na  temat  własnych  przeżyć, zwracał się wprost do czytelnika,  jawnie  komentował  postawy  bohatera często będącego maską ukrywającą osobę twórcy. Fabuła luźna,  fragmentaryczna kompozycja, pełna niedomówień , zagadkowości, jej  tok  przyspieszony obfitował w spięcia, luki i zakłócenia chronologii zdarzeń (inwersja czasowa fabuły). 

Ballady i romanse” to cykl utworów Mickiewicza, które mają charakter manifestu polskiego romantyzmu. Treścią tych utworów są  najczęściej historie zaczerpnięte z podań i legend ludowych.         

Cechy ballad:

•  ludowość: motywy i wątki zaczerpnięte z podań i wierzeń ludowych, bohater pochodzi z ludu, moralność ujęta jest w  sposób  ludowy  (nie  ma zbrodni bez  kary),  język  prosty,  potoczny,  powtórzenia,  onomatopeje (dźwiękonaśladownictwo); świat realny i irracjonalny;

•  nastrój grozy, tajemnicy, niesamowitości;

•  duża rola uczucia i przeżyć duchowych bohatera;

•  natura ściśle zespolona z losami bohaterów - stanowi  tło  dla  ich losów.

Dramat romantyczny - odmiana przeciwstawiająca się konwencjom klasycznym, a nawiązująca do dramatu szekspirowskiego i melodramatu. Ośrodkiem kompozycji stawał się bohater, wokół niego skupiały się luźno lub  epizodycznie powiązane ze sobą sceny, ukazujące  dzieje  psychiki,  wewnętrzne konflikty. Dramatyzm łączył się tu z  liryzmem,  nastrojowością,  realizm rodzajowy z fantastyką i groteską, tragizm z komizmem.  Wielkie  problemy metafizyczne powodowały wprowadzenie przestrzeni otwartej, pojawiały  się sceny monumentalne, z udziałem tłumów (III akt Kordiana).  Charakterystyczne było mieszanie różnych technik, tonacji i stylów, co pozwalało wyrażać dysonansową wizję świata; 

Podobne prace

Do góry