Ocena brak

POWIEŚĆ BEZ TYTUŁU, powieść J.I. Kraszewskiego

Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012

POWIEŚĆ BEZ TYTUŁU, powieść J.I. Kraszewskiego, powst. w Żytomierzu 1853-54, prwdr. w „Gazecie Warsz." 1854, wyd. w Wilnie 1855, t. 1-2. Autor podejmuje temat> Poety i świata w wersji dojrzalszej, wzbogaconej o szeroki zespół obserwacji społ. i elementy autobiogr.: szkoła w Świsłoczy z sylwetkami nauczycieli Kraszewskiego, niechęć ojca bohatera do obranego przez niego lit. zawodu, kłopoty z wydawcami księgarzami i krytykami. W szerokim malowidle Wilna z 1 poł. XIX w. („wileńska Lalka "), od dzielnicy żyd. po środowisko studenckie, salony lit. itp., pojawiają się również autentyczne postacie, jak > H. Klimaszewski, > I. Szydłowski (pod nazw. Iglickiego) i in. Osamotniony bohater przegrywa walkę ze światem,- literatura nie zapewnia mu źródeł utrzymania, a koterie lit. zniechęcają do pracy; nie przynosi mu też szczęsna odwzajemniona miłość do Żydówki Sary Białostockiej, która na wzór wielkich romant. miłośnic poświęca własne uczucie i honor, aby nie złamać życia ukochanemu. Wątek miłosny utworu ma charakter prowokacji obycz., a wprowadzeniee do powieści postaci z getta - wg własnego wyznania autora - "na one lata było prawie zuchwalstwem". Przerobiona przez K. Pieńkowskiego na dramat wierszem pt. Idealni (1861) powieść została też przełożona na niem. i bułgarski.

Wyd J Kajtoch, t. 1-2, Kr. 1962.

Podobne prace

Do góry