Ocena brak

POTRZEBA

Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012

To, co nieodzowne; konieczność, mus; dawn. bitwa, walka, potyczka, wyprawa wojenna; przest. użytek, zapotrzebowanie. Każdy (pracuje) według swoich możliwości i otrzymuje według potrzeb, nm.jeder nach seinen Fahigkeiten, jedem nach seinen Bediirfnissen, komunistyczna zasada podziału, zob. Krytyka programu gotajskiego (1875, wyd. 1891, tł. pol. 1948) Karola Marksa; por. Biblia, Ex., 16, 17-18. Potrzeba jest matką wynalazku, łac. mater artium necessitas, przysł.

Potrzeba prawo łamie, łac. necessitas non habet legem, przysł. Potrzeby dawn. szamerunki, wyłogi, taśmy do zapinania kontuszów, ferezji, czamar, kapot i bekiesz, z odpowiednimi pągwicami (guzikami), butonami i pętlicami; dawn. przybory, sprzęt, rekwizyty, naczynia; rzeczy niezbędne, bez których nie sposób się obejść; warunki utrzymania.

Podobne prace

Do góry