Ocena brak

Potoczne rozumienie kultury

Autor /Fred Dodano /04.08.2011

- brak dystansu, wartościowania

- nacechowane zjawiskiem łączenia kultury z tym co moralne, właściwe, utożsamianie pożądliwości z kulturą

- często brak usystematyzowania

- utożsamianie kultury z instytucjami – kinem, teatrem, dość często pojawia się pogląd, że kultura jest związana z zamieszkiwaniem w miastach

- traktowana jako sfera autonomiczna, tak nie jest, kultura jest ściśle związana z systemem medialnym i z życiem prawnym a także ze sferami życia społecznego.

- przekłada się na określanie ludzi jako kulturalni – czyli potrafią się dostosować do danej sytuacji, nie jest wulgarny, często związane z wykształceniem – to stereotypy, potoczne stwierdzenia, nie każdy wykształcony człowiek jest kulturalny. Nie ma człowieka niekulturalnego, każdy tworzy jakąś kulturę poprzez swoje działania. Pojecie niekulturalny prowadzi do stereotypu. Jest myśleniem potocznym, nie jest pojęciem naukowym. Kulturalny – szanuje i akceptuje pewne normy. Społeczne przekonanie, że stan kulturalny jest akceptowany.

Podobne prace

Do góry