Ocena brak

POTENCJAŁ POLA GRAWITACYJNEGO

Autor /Tom Dodano /04.10.2011

Potencjałem pola grawitacyjnego w danym jego punkcie nazywamy stosunek energii potencjalnej ciała umieszczonego w tym punkcie pola do jego masy.

Potencjał pola grawitacyjnego charakteryzuje pole, a nie (w przeciwieństwie do energii potencjalnej) ciało w tym polu umieszczone. Można jednak powiedzieć, że potencjał w danym punkcie pola informuje nas o tym jaką Ep miałoby umieszczone w tym punkcie ciało próbne o masie 1kg.

V = Ep/ m

Ep = - GMm/ r

V = - GM/r

Potencjał pola zależy od odległości - wraz z jej wzrostem potencjał rośnie ( a jego wartość bezwzględna maleje )

Zbiór punktów o tym samym potencjale gromadzi się na powierzchni sferycznej zwanej powierzchnią ekwipotencjalną.

Posługując się wartością potencjału wyprowadzę uogólniony wzór na pracę:

W = DEp = Epk - Ep0

Ep = V m

W = Vk m - V0 m

W = m (Vk - V0)

Podobne prace

Do góry