Ocena brak

Postulaty Polaków pod adresem prawa

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

• większość Polaków opowiada się za gwarancyjną funkcją konstytucji.

• grupy zawodowe powinny mieć możliwość stanowienia własnego prawa,

• autonomii prawnej grup wyznaniowych, narodowych i regionalnych.

referendum powinny być rozstrzygane ważne dla społeczeństwa sprawy.

• maksymalizmu prawnego, której przejawem jest domaganie się wszechobecności prawa,

• szybkie dostosowanie prawa do nowych sytuacji więcej jest zwolenników sytuacyjnego podejścia do prawa niż zwolenników podejścia stabilizującego

Podobne prace

Do góry