Ocena brak

POSTULAT

Autor /aleKac Dodano /12.11.2012

 

POSTULAT (łc. = żądanie) gr. aitema; ang. postulate; fr. postulat; nm. Postulat

1. Twierdzenie, które nie musi być oczy­wiste, lecz którego się nie uzasadnia, przyjmowane jako dogodny punkt wyj­ścia czy jako przesłanka jakiejś teorii, jako norma określająca realizację wartości po­znawczych, etycznych, estetycznych itp.

U I. Kanta: postulaty praktycz­nego rozumu {Postulate der praktischen Yernunft) — nie dające się dowieść zdania teoretyczne usensowniające nakazy mo­ralne (np.: nakazy te mają sens jedynie przy założeniu — skądinąd niedowodliwej — wokiośd człowieka). Oprócz wolno­ści postulatami praktycznego rozumu są: nieśmiertelność duszy ludzkiej (warunek postępu w dziedzinie moralności) oraz ist­nienie Boga (gwarancja sprawiedliwości).

2. metod. Aksjomat w sformalizowanym systemie dedukcyjnym wchodzący w skład —> definicji aksjomatycznej (zwanej też de­finicją przez postulaty).

Podobne prace

Do góry