Ocena brak

Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej

Autor /reva Dodano /26.06.2014

Prawidłowe postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu na sali porodowej łub sali operacyjnej może mieć decydujący wpływ na jego dalsze losy. Postępowanie z noworodkiem rozpoczyna się od odśluzowania jamy ustno--gardłowej i nosa tuż po urodzeniu się główki, a jeszcze przed wytoczeniem barków. Ma ono na celu usunięcie śluzu i płynu owodniowego z górnych dróg oddechowych noworodka przed podjęciem przez niego samoistnej czynności oddechowej. Szczególne znaczenie przypisuje się odpowiednio szybkiemu od-śluzowaniu noworodka w przypadku obecności płynu owodniowego podbarwionego smółką. Po odśłuzowaniu jamy ustno-gardłowej i przewodów nosowych, ale jeszcze przed odcięciem pępowiny, dziecko powinno być pokazane matce i, jeżeli nie ma bezwzględnych przeciwwskazań medycznych, położone na jej brzuchu lub przystawione do piersi. Przeciwwskazaniami do bezpośredniego kontaktu ciała matki i dziecka po urodzeniu są zły stan ogólny noworodka, słabo ogrzane pomieszczenie oraz niektóre choroby matki (zmiany skórne choroby psychiczne).

W momencie rozpoczęcia porodu należy przygotować stanowisko pielęgnacyjne (najlepiej otwarty promiennik ciepła), gdzie zostanie umieszczony i za_ opatrzony noworodek. Temperatura na poziomie kocyka, na którym leżynoworodek, nie powinna być niższa niż 34°C. Po osuszeniu ciała noworodka układa się go na stole pielęgnacyjnym w pozycji Trendelenburga (głowa dziecka skierowana ku dołowi), co zapewnia drenaż ułożeniowy oraz usunięcie resztek śluzu i płynu zalegającego w drogach oddechowych noworodka. Do czasu przekazania noworodka wraz z matką na oddział położniczy osłania się jego główkę czapeczką oraz ubiera się go w jałowe kaftaniki, co minimalizuje utratę ciepła.

Bezpośrednio po urodzeniu, a jeszcze przed odcięciem pępowiny, na rączkę i nóżkę noworodka zakłada się tasiemki identyfikacyjne, po uprzednim sprawdzeniu tożsamości matki. Założenie tasiemek na kończyny nie może wywoływać ucisku czy odparzenia, musi jednak gwarantować, że tasiemki nie zsuną się podczas toalety czy przewijania noworodka. Zaopatrzenie kikuta pępowiny przy użyciu roztworu alkoholowego gencjany czy jodyny oraz jałowych gazików jest bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym, ze względu na niezwykłą łatwość zakażenia wilgotnych i wypełnionych krwią elementów pępowiny. Należy szczególnie uważać, aby klips zaciskający pępowinę obejmował cały jej przekrój i nie nastąpiła tą drogą utrata krwi.

U noworodka urodzonego przedwcześnie stopień mniejszego lub większego osłabienia napięcia mięśniowego jest raczej wyrazem jego niedojrzałości niż złego stanu ogólnego. Ocena reakcji na wprowadzenie cewnika do nosa może być dokonana podczas odśluzowywania noworodka. Stan noworodka oceniamy jako dobry, jeżeli otrzymuje 8-10 punktów w skali Apgar; jako średni, jeśli liczba punktów wynosi 4-7; jako zły przy punktacji poniżej 4 punktów.

Obowiązkiem osoby zajmującej się noworodkiem na sali porodowej jest również zważenie go i zmierzenie długości ciemieniowo-siedzeniowej, obwodów głowy, klatki piersiowej i brzucha. Należy pamiętać, że krwiak podokost-nowy czy przedgłowie mogą wpływać na zafałszowanie pomiarów.

 

Podobne prace

Do góry