Ocena brak

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Granice rozpoznania

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

NSA rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej.

Nieważność postępowania zachodzi:

  • jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;

  • jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany;

  • jeżeli  w sprawie toczy się postępowania wcześniej wszczęte przed sądem administracyjnym albo jeżeli sprawa taka została już osądzona;

  • jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy;

  • jeżeli strona została pozbawiona możliwości obrony swoich praw;

  • jeżeli wojewódzki sąd administracyjny orzekł w sprawie w której właściwy jest NSA.

NSA rozpoznaje skargę kasacyjną w granicach skargi kasacyjnej, co oznacza, że jest związany wskazanymi podstawami skargi kasacyjnej.

Do góry