Ocena brak

Postępowanie pielęgnacyjne i ochronne w warunkach domowych

Autor /endriu Dodano /19.12.2012

Prawidłowe postępowanie pielęgnacyjne z chorym w czasie ostrego zespołu bólowego, bezpieczne i możliwie bezbolesne wykonywanie najniezbę-dniejszych czynności życiowych, uważam za podstawowy czynnik warunkujący powodzenie leczenia zachowawczego przepukliny dyskowej.

Omówienie sposobów ułożenia chorego, wykonywania czynności higienicznych, spożywania posiłków, wykonywania czynności fizjologicznych, przewożenia i przenoszenia, ubierania i rozbierania, transportu i innych, stanowi istotę niniejszego rozdziału.

Okres leczenia w warunkach domowych unieruchomionego chorego z ostrymi bólami kręgosłupa stwarza jemu, opiekującej się rodzinie, jak i personelowi medycznemu cały szereg problemów pielęgnacyjnych i życiowych. Wiele z nich, oczywistych i prostych do rozwiązania w leczeniu szpitalnym, okazuje się bardzo skomplikowanymi w warunkach domowych. Istniejące w chorobach kręgosłupa wyjątkowo silne dolegliwości bólowe ograniczają wprawdzie aktywność fizyczną chorych do minimum, sąjednak czynności i sytuacje dnia codziennego, z którymi przyjdzie się choremu uporać mimo bólu.

Stąd niezbędna winna być powszechna znajomość prostych i skutecznych sposobów umożliwiających choremu przetrwanie tego trudnego okresu. Przekazanie choremu informacji lub nauczenie rodziny, jak możliwie bezboleśnie i maksymalnie bezpiecznie wykonywać konieczne czynności codzienne, należy do bardzo istotnych zadań pielęgnacyjnych.

Większość uwag dotyczy bólów odcinka lędźwiowego kręgosłupa, ze względu zarówno na skalę problemu, jak i wyjątkowe ograniczenia ruchowe przez ból w tym odcinku powodowane.

Podobne prace

Do góry