Ocena brak

Postęp techniczny i organizacyjny w przedsiębiorstwie.

Autor /floolaFer Dodano /01.07.2007

W końcu XX wieku wiodące przedsiębiorstwa, aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku zostały zmuszone do licznych przewartościowań, czy wręcz istotnych zmian w sposobie zarządzania. Jednym z najistotniejszych dla nich zadań stała się optymalizacja działań, czyli poprawa ich efektywności. Trzeba jednak pamiętać, iż rozwój ten powinien odbywać się równolegle z postępem organizacyjnym, tzn. samo wprowadzenie nowej technologii nie prowadzi bezpośrednio do wzrostu efektywności, lecz wymaga także przystosowania organizacji i dokonania zmian w prowadzeniu procesów biznesowych.
Chodzi tutaj głownie o systemy informatyczne ponieważ są one głównym źródłem wzrostu efektywności działania przedsiębiorstw. Dlatego w tym opracowaniu głownie skupie się na rozwoju technologii informatycznych w firm.
Kierunki postępu technicznego:

 Mechanizacja – wprowadzenie środków technicznych i urządzeń które zastępują ludzką prace. Występuje w różnym stopniu. np. maszyna do nawlekania wełny
 Automatyzacja – wyższy szczebel mechanizacji. Polega na wprowadzeniu urządzeń automatycznych w celu samoczynnego sterowania, nadzoru i kontroli. np. linia produkcyjna w fabryce wełny, czy centrala automatyczna.
 Robotyzacja - zastępowanie pracy wykonywanej przez człowieka pracą robotów, jest to nowy kierunek automatyzacji. np. roboty sprzątające
 Elektronizacja – stosowanie urządzeń opartych na nowoczesnych rozwiązaniach składających się głownie z układów scalonych, microprocesorów itd.
 Normalizacja – opracowywanie i wprowadzanie jednolitych norm w zakresie produkcji, usług itp. Zajmują się tym wyspecjalizowane organizacje; do najpopularniejszych norm należy standard (ISO). Do normalizacji zalicza się również konieczność produkowania według norm, jakie ustala państwo. np. nie mogą być produkowane samochody które nie spełniają norm emisji spalin.
 Informatyka i internet – Bazuje na wykorzystaniu komputerów podłączonych do siebie. Dzięki temu całe przedsiębiorstwo ma możliwość szybkiego przesyłu informacji. Jak już wcześniej pisałem najbardziej rozwinę kierunek postępu w informatyce ponieważ jest on najszybciej rozwijającą się technologią z największymi (moim zdaniem) możliwościami i efektywnością.
W celu udowodnienia, jak znacznie internet może podnieść efektywność działań przedsiębiorstw, posłużę się koncepcją MEDIUM opracowaną przez Ernst & Young. Zgodnie z tą koncepcją cechy, które o tym decydują to:
Mass (masowy, globalny) - jedna witryna zamieszczona w internecie wystarcza, aby dotrzeć do klienta w dowolnym miejscu na świecie. Funkcjonuje 24 godziny na dobę w ciągu całego roku docierając jednocześnie do mieszkańców ponad 150 państw świata. Fakt, iż jest ona dostępna bez przerwy zapewnia większą sprawność w komunikowaniu się i przepływie informacji;
Economical (ekonomiczny, tani) - cecha ta uwidacznia się szczególnie wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę jakie koszty musielibyśmy ponieść, aby stworzyć infrastrukturę firmy na nowych rynkach. Za pomocą internetu możemy generować dodatkowe przychody dzięki obecności na terenach, gdzie przedsiębiorstwo nie ma fizycznej infrastruktury;
Direct (bezpośredni) - oznacza, że możemy docierać do klientów bez zbędnych pośredników, a także dzięki coraz bardziej zaawansowanym technologiom możliwy jest przekaz skierowany do indywidualnego odbiorcy;
Interactive (interaktywny) - pozwala na komunikację człowieka z komputerem oraz człowieka z drugim człowiekiem tworząc dialog między producentem, a konsumentem. Dzięki temu można dopasować ofertę do potrzeb klienta. Interaktywność wprowadza wiele udogodnień np. kalkulatory kredytowe na stronach banków;
Ultrafast (ultraszybki) - internet pozwala na bardzo szybki przepływ informacji np. za pomocą poczty elektronicznej, co pozwala przesłać informację do nawet najbardziej oddalonych klientów w krótkim czasie;
Measureable (mierzalny) - klient poruszając się w sieci pozostawia wiele informacji o sobie, np. wypełniając kwestionariusze znajdujące się na stronach. W ten sposób działy marketingu otrzymują ogromną liczbę bezcennych danych o klientach.
Według "The Economist" internet obniża koszty, wzmaga konkurencję, i usprawnia funkcjonowanie mechanizmu cenowego. W rezultacie gospodarcza rzeczywistość zbliża się do podręcznikowego modelu idealnej konkurencji, który zakłada obfitość i dostępność informacji, zerowe koszty transakcji i brak barier rozpoczęcia działalności, a poprzez poprawę przepływu informacji pomiędzy sprzedającymi i kupującymi kieruje środki produkcji tam, gdzie będą najlepiej wykorzystane. Ponieważ internet obniża tzw. barierę wejścia przyczynia się do wzrostu konkurencji i efektywności w całej ekonomii.
Wykorzystując nowoczesne technologie internetowe oszczędności mogą mieć miejsce w zasadzie we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Możemy skrócić czas przygotowania i obiegu dokumentów, cykl zamawiania towarów, usprawnić logistykę, zredukować koszty związane z zarządzaniem zapasami, zatrudnianiem personelu, obsługą klienta, korzystaniem z centrów telefonicznych, zwrotami towarów, dokonywaniem zamówień, jak również np. z redukcją kosztów związanych z drukowaniem katalogów itd.

Postęp organizacyjny w nowoczesnych przedsiębiorstwach ściśle związany jest z postępem technicznym, dużo zależy od równoległego unowocześniania postępu technicznego i organizacyjnego. Tylko w ten sposób można osiągnąć najlepsze efekty. Np. co z tego jeśli firma przeszkoli ludzi na kierowców tirów jeśli nie ma takiego pojazdu, także nic nie daje firmie zakup tira jeśli nie ma wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia pojazdu.
W dzisiejszych trudnych czasach konieczne jest odnalezienie się w „nowej ekonomi” dostosowanie się do coraz nowszych wymagań jakie stawia przed firmami rynek. W przeciwnym razie bez przemyślanego postępu technicznego jak i organizacyjnego konkurencja szybko nas wyprzedzi.


Podobne prace

Do góry