Ocena brak

Postęp naukowo-techniczny a sposób żywienia

Autor /niebieska Dodano /12.02.2014

Kolejnym czynnikiem, który miał i ma istotny wpływ na sposób odżywiania się ludności, jest postęp naukowo-techniczny. O ile klimat determinował asortyment dostępnej żywności w sernic terytorialnym (geograficznym), o tyle postęp naukowo-techniczny, w tym rozwój metod utrwalania, umożliwił uniezależnienie spożycia żywności od czasu i miejsca jej pozyskania i przetwarzania.

Postęp naukowo-techniczny - proces doskonalenia metod wytwarzania, opanowywania nowych zasobów i produkcji nowych dóbr, będący efektem wdrożenia wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

Postęp naukowo-techniczny związany z żywnością i żywieniem w świetle tej definicji należy rozumieć jako proces udoskonalania metod produkcji żywności, który dokonuje się zarówno w pozyskiwaniu i wykorzystaniu nowych zasobów surowców jadalnych, opracowaniu i rozwijaniu metod ich przetwarzania i utrwalania oraz wytwarzaniu nowych produktów spożywczych, jak i w udoskonalaniu organizacji żywienia. Postęp naukowo-techniczny w tym obszarze jest rezultatem systematycznego wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych w wiciu dziedzinach. w tym szczególnie w rolnictwie, przemyśle spożywczym, a także wykorzystania osiągnięć nauk ścisłych, żywieniowych, medycznych, przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych.

Rozwój handlu, transportu i przemysłu spożywczego spowodował, że człowiek w rozwiniętych regionach świata ma do dyspozycji bardzo szeroki asortyment produktów otrzymanych z surowców pozyskiwanych na całym globie, o różnym stopniu przetworzenia, utrwalonych różnymi metodami, należących do żywności nowej generacji, np. wygodnej, funkcjonalnej itp. W oczywisty sposób komplikuje to relacje pomiędzy człowiekiem a żywności;), zarówno na poziomic świadomości (m.in. przez informację żywieniową, zróżnicowaną cenę. dostępność, trwałość, wygodę w użyciu), na poziomic zmysłowym (przez różnorodne atrakcyjne cechy sensoryczne, sposób pakowania), jak i na poziomie metabolicznym (produkty o różnej wartości odżywczej, dietetycznej, funkcjonalnej, prozdrowotnej). Dlatego postęp naukowo-techniczny oparty na wzroście wiedzy wpływa na zmiany sposobów żywienia człowieka, jakie obserwowane były w historii ludzkości. zachodzą obecnie i będą miały miejsce w przyszłości.

 

Podobne prace

Do góry