Ocena brak

Postawy młodzieży wobec zdrowego stylu odżywiania się

Autor /indicate Dodano /01.07.2007

Rozdział I
Edukacja prozdrowotna
1.1. Postawa – wyjaśnienie terminologiczne
1.1.1. Rodzaje postaw i ich cechy
1.2. Styl życia i zachowania zdrowotne młodzieży
1.2.1. Prozdrowotny styl życia
1.2.2. Zachowania zdrowotne
1.3. Zdrowe żywienie
1.3.1. Pojęcie zdrowego żywienia
1.3.2. Prozdrowotna edukacja żywieniowa
1.2.3. Edukacja żywieniowa w szkole
1.4. Wpływ środków masowego przekazu na odżywianie się młodzieży
1.5. Zaburzenia odżywiania u młodzieży szkolnej i ich profilaktyka

Rozdział II
Metodologia badań własnych
2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.4. Organizacja i teren badań

Rozdział III
Analiza wyników badań własnych

Podsumowanie i wnioski końcowe
Spis tabel i wykresów
Bibliografia
Aneks
Streszczenie
Bibliografia
Pozycje zwarte:
1. Olechnicki Krzysztof, Załęcki Paweł, Słownik socjologiczny, Wydawnictwo GRAFFITI BC, Warszawa 1999, s. 159.
2. Encyklopedia pedagogiczna, pod. red. Włodzimierza Szewczuka, Fundacja Innowacji, Warszawa 1998, s. 425 – 432.
3. Encyklopedia pedagogiczna, pod. red. Wojciecha Pomykały, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993, s. 611 – 615.
4. Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczycieli, praca zbiorowa pod. red. Bożeny Kamińskiej – Buśko, Joanny Szymańskiej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Warszawa 2005, s. ...
5. Piotrowski Przemysław, Zajączkowski Krzysztof, Profilaktyka w gimnazjum, Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2003.
6. Woynarowska Barbara, Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
7. Sobczak Wiktoria, Edukacja ekologiczna i prozdrowotna, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.
8. Elliott Julian, Place Maurice, Dzieci i młodzież w kłopocie, Poradnik nie tylko dla psychologów, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2000.
9. Żukowska Zofia, Ja- zdrowie – ruch, Poradnik dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, Warszawa 2000.
10. Bishop George, D., Psychologia zdrowia, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2007.
11. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole zeszyt nr 4, Wydawnictwo Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, Warszawa 2002.

Czasopisma:
1. Rochowicz Feliks, Prozdrowotne zachowania młodzieży szkolnej na tle wybranych wskaźników zdrowia, „Lider” nr 9, Iława 2009, s. 22 – 25.
2. Zygmunt Teresa, Racjonalne żywienie, „Lider” nr 10, Brzeg Dolny 2009, s. 30.
3. Barlak Marianna, Czy celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie człowieka do bycia zdrowym?, „Lider” nr 12, Warszawa 2009, s. 24 – 25.
4. Olejniczak Dominika, Edukacja zdrowotna w szkole – jak to zrobić, „Lider” nr 9, Warszawa 2007, s. 28 .


Rozdział II
Metodologia badań własnych


2.1.

Podobne prace

Do góry