Ocena brak

Postacie wody na Ziemi

Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011

Wody występujące na Ziemi tworzą hydrosferę, czyli wodną powłokę Ziemi. W skład hydrosfery wchodzą wody skupione w morzach i oceanach, lądowe wody powierzchniowe i podziemne, wody uwięzione w lodowcach oraz woda w atmosferze i biosferze. Oszacowano, że zasoby wodne na Ziemi wynoszą ok. 1385 min km3, z czego tylko 34 min km3 stanowią wody słod­kie.

Woda na Ziemi występuje w trzech postaciach, z których główną jest ciekły stan skupienia. Najwięcej wody w postaci ciekłej skupiają morza i oceany - 96,5% całych zasobów, natomiast z wód słodkich najwięcej jest wód podziemnych. Ciekłą postać ma również część wód atmosferycznych oraz wody biologiczne, tj. wchodzące w skład organizmów żywych.

Woda w postaci stałej znajduje się w lądolodach i lodowcach górskich, stałej pokrywie śnieżnej oraz wiecznej zmarzlinie, tj. przenikniętej lodem warstwie gruntu. Stałą postać maj ą również kryształki lodu w chmurach.

Trzecią postacią wody jest powszechnie występująca para wodna. Od­grywa ona zasadnicze znaczenie w atmosferze i cechuje się bardzo dużą zmiennością natężenia w przestrzeni geograficznej.

Poza wymienionymi trzema stanami skupienia woda jest również lotnym składnikiem magmy i bierze udział w krystalizacji minerałów skałotwórczych, np. w skałach zastygających pod powierzchnią Ziemi zajmuje od 0,5 do 0,8% ogólnej ich wagi. Są to tzw. wody juwenilne.

Wymienione postacie, w których woda może występować ulegają ciągłym przemianom, które zachodzą pod wpływem dwukierunkowej wymiany ciepła. Pobieranie lub oddawanie ciepła prowadzi do swobodnej zmiany stanu skupienia wody. Wody uwięzione w skałach przechodzą w ciekłą postać jedynie na drodze oddawania ciepła.

Podobne prace

Do góry