Ocena brak

POSSIBILLA

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

POSSIBILLA (nłc. <possibilia> = rzeczy możliwe)

metaf. Byty, które nie istnieją realnie, ale mogą zaistnieć — z tej racji, że w ich poję­ciu nie ma żadnej sprzeczności. —> Możli­wość (1, 3,4).

Rozróżnia się:

  1. pure possibilia — byty czysto możliwe, które nigdy nie zaistnieją;

  2. simpliciter possibilia — byty po prostu możliwe, które mogą zaistnieć.

W średniowieczu zagadnienie possibiliów było jednym z podstawowych proble­mów filozofii arabskiej i szkotystycznej. Ma ono i dzisiaj istotne znaczenie teologiczne, gdyż possibilia służą dobrze za tło dla zagad­nienia wolności Boga i wolności stworzenia.

Do góry