Ocena brak

POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem

Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012

POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem, bezim. sekwencja z 2 poł. XV w., należąca do zbioru rękopiśmiennego, zawierającego 5 tzw. Pieśni łysogórskich. Rkps był dawniej własnością klasztoru na Św. Krzyżu, odnaleziony w Bibl. Publ. w Petersburgu, zaginął w BUW ok. 1944. Prwdr. w „Bibliotece Pol." 1826, wyd. nast. W.A. Maciejowski w Piśmiennictwie polskim, t. 3, Warszawa 1852. Arcydzieło pol. liryki średniow., ukazuje tragiczne przeżycia matki patrzącej na okrutną śmierć syna. Wysoki ton liryczny osiąga przez znakomite wykorzystanie kontrastu wykrzyknień i tkliwych zdrobnień. Utwór, ujęty w formę monologu, ma wymyślną budowę wersyfikacyjną (inicjuje wiersz wolny) i kompozycyjną (tryptyk); być może jest szczątkiem nie zachowanego dramatu liturgicznego. Przekł. wł. M. Bersano Begey (1948).

Wyd. S. Vrtel-Wierczyński w: Wybór tekstów staropolskich, wyd. 4 W. 1969, oraz J. Lewański, w: Dramaty staropolskie, T.1, W. 1959.

E. OSTROWSKA O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków językowych, Zesz. Nauk. UJ. Prace Językozn. 20 (1967).

Podobne prace

Do góry