Ocena brak

POSIADANIE

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

POSIADANIE gr. hetsis, echein (1) (Ary­stoteles); łc. habitus (1); ang. state; fr. l'avoir; nm. Sichverhalten, Besitz

1. metaf Mienie (habitus entitativus) — jedna z dziesięciu wymienionych przez Arystotelesa -^ kategorii (1) bytu, mianowicie -^ przypadłość (1) relacyjna wyróż­niana ze względu na coś, co nie jest -> sub­stancją (1). Posiadanie jest właściwością zwłaszcza bytu ludzkiego, władającego dobrami zewnętrznymi. vs^ Prywacja.

2. U G. Marcela: w przeciwstawieniu do —> istnienia (2) ludzkiego — obiektywne wła­danie rzeczami, zewnętrzne w stosunku do posiadającego podmiotu. Posiadanie można określić jako zdegradowane istnienie; przej­ście od posiadania do istnienia dokonuje się dzięki miłości i przez twórczość.

Podobne prace

Do góry