Ocena brak

Posiadanie

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Posiadanie (Art. 336 KC i dalej) – sprawowanie rzeczywistego władztwa nad rzeczną (oznacza stan faktyczny). Posiadacz sprawuje władzę, która wynika z praw podmiotowych bez względu na to czy jest tym, za kogo się podaje, np. złodziej ma prawo wykorzystania prawa własności. Dzierżyciel – włada faktycznie rzeczą za kogoś innego.

Dwa elementy składają się na posiadanie:

  1. Faktyczne władztwo

  2. Wola sprawowania tego władztwa

Rodzaje posiadania (art. 336 KC)

  1. Samoistne – gdy ten, kto rzeczą włada, włada jako właściciel

  2. Zależne – gdy ktoś faktycznie włada rzeczą jak najemnik (właściciel, użytkownik, dzierżawca, zastawnik) lub w zakresie innych praw podmiotowych oprócz prawa własności.

  3. Posiadanie służebności – ten kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości, nie jest to stan prawny ale faktyczny

Skutki posiadania to domniemywanie.

Art. 339 KC - Domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym.

Art. 340 KC - Domniemywa się ciągłość posiadania. Niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą nie przerywa posiadania.

Art. 341 KC - Domniemywa się, że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym. Domniemanie to dotyczy również posiadania przez poprzedniego posiadacza.

Art. 342 KC - Nie wolno naruszać samowolnie posiadania, chociażby posiadacz był w złej wierze.

Ochrona posiadania:

Art. 342 KC - Nie wolno naruszać samowolnie posiadania, chociażby posiadacz był w złej wierze.

Art. 344 KC – Posiadaczowi przysługuje o przywrócenie stanu poprzedniego rzeczy (posiadacz może wytoczyć powództwo posesoryjne)/

Wszelka ochrona posiadania przysługuje osobie, która faktycznie włada daną rzeczy.

Przeniesienie posiadania (art. 348-351 KC) może nastąpić poprzez:

  • Wydanie rzeczy (art. 348 KC) – wydawania dokumentów i środków niezbędnych do władania rzeczą

  • Samoistne przeniesienie posiadania (art. 349 KC) – posiadacz samoistny stanie się posiadaczem zależnym np., najemcą a posiadaczem samoistnym zostanie inna osoba. Samoistne przeniesienia posiadania bez faktycznego wydania rzeczy.

  • Jeżeli rzecz jest w posiadaniu zależnym innej osoby i gdy chce ona np. sprzedać ją innej to należy poinformować o tym wszystkim strony.

  • Dzierżawienie (art. 338 KC) – faktyczne władanie rzeczą za kogoś innego, np. przewoźnik.

Podobne prace

Do góry