Ocena brak

PORUSZYCIEL (czynnik poruszający)

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PORUSZYCIEL (czynnik poruszający) gr. tó kinoun; nłc. movens; ang. mover

filoz. przyr., metaf. Pojęcie scholastyczne o rodowodzie Arystotelesowskim, ozna­czające zasadę ruchu w jakimkolwiek porządku {syn.^> motor). Może to zatem być:

  1. poruszyciel nieruchomy {movens non motum), czyli -^ motor (a) pierwszy {primum movens, motor immobilis) — taki, który jest pierwszą zasadą ruchu; ostateczne źró­dło bytowych przemian (—> przyczyna / IC / pierwsza);

  2. poruszyciel ruchomy lub poruszany {movens motum) — taki, który otrzymał ruch i sam go z kolei przekazuje.

Podobne prace

Do góry