Ocena brak

Porty morskie w Polsce

Autor /grainuini Dodano /06.05.2005

18. PORTY MORSKIE W POLSCE

Polska ze względu na bezpośredni do Morza Bałtyckiego, i to na długości 528 km, posiada warunki sprzyjające rozwojowi gospodarki morskiej. Transport morski i usługi portowe stanowią bardzo dochodową dziedzinę gospodarki.

Żeby lepiej zrozumieć omawiany przeze mnie temat należy wyjaśnić termin ?port morski?. Zgodnie z definicją przyjętą przez Unię Europejską, a stosowaną również w naszej metodologii ? port oznacza miejsce wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą statkom handlowym cumowanie, załadunek lub rozładunek, a pasażerom wejście lub zejście z pokładu statku. Inaczej, port morski to ogniwo w strumieniu transportowym umożliwiające połączenia żeglugowe pomiędzy wyspami i stanowiący punkt wzajemnych połączeń pomiędzy transportem morskim a innymi formami transportu.
Obszar portu dzieli się na jego część wodną - akwatorium - obejmujący podejścia, redy i baseny wewnętrzne oraz część lądową, gdzie znajdują się urządzenia przeładunkowe, place składowe, manewrowe, składy, magazyny oraz drogi dojazdowe (bite i kolejowe). Zgodnie z prawem morza akwatorium portu morskiego wchodzi w skład morskich wód wewnętrznych danego państwa.
Spośród urządzeń przeładunkowych występujących w porcie wymienić można dźwigi oraz taśmociągi i rurociągi. Ważne są także urządzenia służące do bunkrowania, czyli zaopatrywania statków w paliwo oraz wodę słodką. Istotną rolę odgrywają takie obiekty hydrotechniczne jak: falochrony, mola, keje, pirsy, nabrzeża. Pirsami nazywa się rozwinięcia linii brzegowej w porcie w postaci sztucznego półwyspu wysuniętego w głąb wody prostopadle lub skośnie do brzegu lub nabrzeża, lub w postaci sztucznej wyspy, mające na celu ułatwienie obsługi statków o większym zanurzeniu, większej wyporności, gorszej manewrowości, lub też do obsługi statków przewożących materiały niebezpieczne. Kluczową funkcję odgrywają również doki czyli baseny portowe lub pływające konstrukcje, które zapewniają utrzymanie położenia statku wodnego w pionie i na stałym poziomie, niezależnie od otaczających wód akwenu.
Ze względu na główną ich funkcję porty można podzielić na: handlowe, które obejmują porty uniwersalne (przyjmujące towary masowe oraz drobnicę) - np. Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Świnoujście oraz porty specjalizowane (m. in. naftowe, węglowe, kontenerowe) - np. Port Północny w Gdańsku, Port Morski w Policach, porty rybackie, np. Władysławowo, Dziwnów, Puck, Darłowo, Łeba, porty przytuliska oraz porty wojenne - np. Port Marynarki Wojennej w Helu, Port w Gdyni.
W Polsce wyróżnić można 3 wielkie morskie porty handlowe ? Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin wraz ze Świnoujściem, a także szereg mniejszych portów, takich jak Elbląg, Kołobrzeg, Ustka, Darłowo, Police. Największy z wyżej wymienionych - port w Gdańsku - spełnia funkcję morsko-rzecznego kompleksu portowo-przemysłowego.

Podobne prace

Do góry