Ocena brak

Porównanie systemów autorytarnych na podstawie dwóch przypadków: Hiszpanii i Polski

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

W Hiszpanii był system autorytarny od 1936r. (od początku wojny domowej w Hiszpanii). System autorytarny w Hiszpanii był za czasów generała Franco.

W Polsce system autorytarny był od 1926r. (Od zamachu majowego) do wybuchu II wojny światowej.

Autorytarny system hiszpański był efektem wojny domowej. Był on odpowiedzią prawicy, wojska, Kościoła na taki rozwój wydarzeń, że władza przesunęła się na lewo (zwycięstwo socjalistów).

W Polsce było nieco inaczej. W Polsce zbuntowała się ta część ludzi skupionych wokół Piłsudzkiego i sam Piłsudzki wobec sejmokracji (Sejm obradował kilka tygodni i nie dochodził do stanowiska, przewracały się rządy (upadały rządy). Z powodu nieudolności rządzenia ekip rządowych był przewrót majowy.

W Hiszpanii w systemie autorytarnym generał Franco nie rządził sam. Oparł się on na dwóch silnych filarach:

1) Na partii politycznej (falandze).

2) Kościół całkowicie zaangażował się po stronie generała Franco.

W Polsce autorytaryzm poszedł w innym kierunku. Generalicja pozostała w wojsku. Pułkownicy poszli do cywila i oni stali się elitą władzy cywilnej.

Piłsudzki nie oparł się na Kościele z dwóch powodów:

  1. Piłsudzki nie był idealnym kandydatem jako wzorzec, ponieważ rozwiódł się i zmienił wyznanie.

  2. Piłsudzki ze swoją socjalistyczną przeszłością – to nie było dla Kościoła dobre.

Autorytaryzm hiszpański powoli się zmieniał (zwłaszcza po II wojnie światowej). Stawał się coraz łagodniejszy. Ewulował w dobrym kierunku. Można było przekształcić ten system autorytarny po śmierci generała Franco w system demokratyczny.

W Polsce autorytaryzm zakończył wybuch II wojny światowej.

Podobne prace

Do góry