Ocena brak

Porównaj style w sztuce starożytnej - Egiptu, Grecji i Rzymu. Historia sztuki.

Autor /Gerasimus Dodano /15.03.2005

WSTĘP

Akceptacja odmiennej cywilizacji jest wypadkową naszych relacji ze światem ? zdolności do przyjmowania lub odrzucania nowego, dzielenia na swojskie i obce. Rzymianie uważali, że cywilizację tworzą prawa, obyczaje i moralność. Pismo pojawiło się w społeczeństwach rolniczych, bowiem jedynie one zakładały miasta i tworzyły instytucje polityczne, które kojarzymy z państwem. Uogólniając ? monumentalne świątynie, pałace, bogate grobowce, metalurgia, dzieła sztuki i literatura, a także wykwintna kuchnia rozwinęły się jedynie wśród ludów cywilizowanych. Dla ludzi cywilizowanych kultura jest ważnym elementem ich tożsamości. Do kultury zalicza się między innymi sztuka. W swojej pracy opiszę sztukę starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu.

Mimo olśniewającego piękna, estetyczne walory starożytnej sztuki egipskiej odgrywają drugorzędną rolę wobec praktycznej funkcji, jaką spełniała ? początkowo głównie religijnej i pogrzebowej. Sztuka Egiptu w nierozerwalny sposób łączy się z pismem, któremu towarzyszy i które wyjaśnia swoimi przedstawieniami.

Starożytni artyści greccy używali technik i materiałów ? od ogromnych rzeźb z marmuru i brązu przedstawiających bohaterów po charakterystyczne czerwono- i czarno-figurowe malarstwo wazowe, które w dużej części przetrwało do czasów obecnych.

Sztuka rzymska pozostawała początkowo pod wpływami etruskimi, a później greckimi. Mimo wszystko rozwinęła nowe rodzaje działalności artystycznej. Największy wpływ Rzym wywarł w dziedzinie architektury i inżynierii, wznosząc zapierające dech w piersi bazyliki, amfiteatry i akwedukty, które zachowały się do dziś.

EGIPT

Sztuka egipska rozwijała się na terenie starożytnego Egiptu od pocz. IV tysiąclecia p.n.e.; pozostając głównie na usługach władcy i religii. Spełniała funkcję propagandy wizualnej w utrwalaniu ustalonego porządku społecznego. Cechą charakterystyczną sztuki Egipskiej była nieprzerwana ciągłość, trwałość i jednolitość artystyczna form. Architektura głównie w kamieniu, także budownictwo skalne; budowle grobowe ? mastaby, piramidy (Cheopsa), grobowce kute w skale; wielkie świątynie (najlepiej zachowane w Karnaku, Luksorze). Rzeźba ? w kamieniu i drewnie (głównie posągi władców, dostojników i urzędników), polichromowany relief. Malarstwo ścienne, na papirusach. Rzemiosło artystyczne ? naczynia, przedmioty codziennego użytku, biżuteria, meblarstwo, wyroby ze szkła. Egipt był ośrodkiem sztuki także w okresie hellenistycznym i rzymskim.
Główną inspiracją starożytnej sztuki egipskiej była przyroda. Na początku okresu historycznego charakterystyczny styl cechujący malowidła, reliefy ?
( technika rzeźbiarska polegająca na wyrzeźbieniu w płycie kamiennej lub drewnianej albo też wykuciu lub odlaniu w płycie metalowej kompozycji rzeźbiarskiej, zostawiając przy tym tło ), rzeźby i biżuterię został ujęty w oficjalny kanon, który nie uległ większym zmianom przez 3000 lat.

Podobne prace

Do góry