Ocena brak

Porównaj przebieg mitotycznego i mejotycznego podziału komórki

Autor /Eric Dodano /29.08.2011

MITOZA MEJOZA

1. Zachodzi w komórkach somatycznych

2. Obejmuje 1 podział

3. Po podziale z 1 komórki macierzystej powstają 2 komórki potomne

4. Liczba chromosomów nie zmienia się. 1. Zachodzi w komórkach macierzystych gamet i zarodników

2. Obejmuje dwa podziały

3. Po podziałach z 1 komórki macierzystej powstają 4 komórki potomne

4. Liczba chromosomów zmniejsza się o połowę (przechodzi ze stanu diploidalnego 2n w haploidalny 1n).

Profaza

-trwa krótko

-chromosomy dzielą się na 2 chromatydy Profaza I

-trwa długo w 5 stadiach:leptoten, zygotę, pachyten, diploten, diakineza

-następuje koniugacja chromosomów homologicznych

-zachodzi crosing-over

Metafaza

-chromosomy podzielone są na 2 chromatydy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona kariokinetycznego Metafaza I

-tetrady (para chromosomów homologicznych podzielonych na 4 chromatydy) ustawiają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona kariokinetycznego

Anafaza

-do biegunów komórki rozchodzą się Anafaza wyniku skracania się włókien wrzeciona kariokinetycznego chromatydy Anafaza I

-do biegunów komórki rozchodzą się w wyniku skracania włókien wrzeciona kariokinetycznego chromosomy

Telofaza

-chromatydy osiągają biegun komórki

-powstają 2 jądra potomne o dipojdalnej liczbie chromosomów

-zachodzi cytokineza

-powstają 2 komórki potomne. Telofaza I

-chromosomy osiągają biegun komórki

-powstają 2 jądra potomne o 1n liczbie chromosomów

-nie zachodzi cytokineza.II podział Mejozy

-powstają 4 komórki potomne o haplojdalnej liczbie chromosomów w jądrach.

ZNACZENIE

Mitozy Mejozy

Przyczynia się do podwajania liczby komórek, do ich namnażania, namnażania to prowadzi do przyrostu masy ciała organizmu i jego wzrostu. Redukuje liczbę chromosomów, co prowadzi do powstawania haplojdalnych komórek jajowych plemników, a także zarodników.

Zapewnia rekombinację materiału genetycznego podczas crosing-over.Umożliwia niezależna segregację chromosomów matki i ojca w anafazie I.Następstwem jest przekazywanie tej samej informacji genetycznej. Następstwem jest zmienność informacji genetycznej.

Podobne prace

Do góry