Ocena brak

Poród

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Porodem nazywamy wiele procesów, w wyniku których płód zostaje wydalony z ciężarnej macicy przez kanał rodny, na zewnątrz. Każdy poród powinien odbywać się w szpitalunze względu na bezf-pieczeństwo matki i dziecka. Niektóre ciężarne sądząc że opieka rodziny w domu zastąpHszpital. Sąd ten jest absolutnie fbłędny, ponieważ w trakcie porodu mogą szybko nastąpić zwiany, decydujące o życiu matki Bdziecka, którym nie uda się zapobiec bez odpowiedniej aparatury, leków, krwiff fachowej opielą^

W niektórych sytuacjach rodzina nie tylko nie może pomóc, ale przeciwnie, może zaszkodzić- Tylko fachowy, zdyscyplinowany personel w odpowiednio zorganizowanej^ instytucji, wyposażonej w urządzenia i krew do przetoczeń,^może dać maksimum bezpieczeństwa matce i dziecku.

Prawidłowy poród prowadzony jest przez położną, a w razie powi* kłań wzywany jest lekarz,* który równtfeż nadzoruje normalnie prze-; biegające porody. Izby porodowe pozostają w stałym kontakcie z le-? karzem, z pogotowiem,ratunkowym|fflnajbliższym szpitalem. Tylko w wyjątkowych przypadkach (np. przy braku łączności telefonicznej f{ szybkim porodzie) poród może odbywać się w domu. Wówczas należy koniecznie wezwać położną i przeznaczyć na odbycie porodu czysty, dobrze oświetlony pokój. Położna musi mieć do dyspozycji gęrącą wodę jimydło, stałą możność gotowania (naczynia, paliwo). W pokoju powinno znajdować się łóżko, stół i 3 krzesła. Łóżko musi być dostępne ze wszystkich stron. Na materac należy położyć ceratę, a na niej czyste, wyprasowane gorącym żelazkiem prześcieradło. Trzeba również przeprasować gorącym żelazkiem bieliznę pościelo-wą i osobistą oraz ręczniki — wszystko w zwiększonej liczbie.

Konieczne jestflby rodząca znała objawy zwiastujące poród, co pozwoli jej zdążyć na czas do szpitala. Jeżeli poród nie występuje w terminie, to w ciągu 3 dni po term|fie należy zgłosić się do lekarza.

Do szpitala ciężarna powinna udać się:

1.    Jeżeli odczuwa słabsze ruchy płodu, w celu monitorowania i sprawdzenia stanu zagrożenia płodu.

2.    Przed terminem, jeżeli mieszka daleko i nie dysponuje środkiem lokomocji,*'

3.    Jeżeli odczuwa regularne skurcze macicy co    Minut

4.    Jeżeli pękł pęcherz płodowy podeszły wody płodowe.

5.    Jeżeli zacznie plamić lub odchodzi krew z domieszką śluzu.

Ciężarna powinna być odwieziona do szpitala przez kogoś z członków rodziny, najlepiej przez męża. Po odejściu wód i przy krwawieniu transport musi się odbywać w pozycji leżącej || możliwie jak najszybciej.

Do szpitala należy zabrać dowód osobisty,^książeczkę ubezpiecza-Inl, kartę przebiegu ciąży i wszystkie wyniki: badań z przebiegu całej ciąży, umieszczone w dużej kopercie; Zasadniczo na oddziale położniczym ciężarna otrzymuje bieliznę szpitalną, powinna zatem zabrać ze sobą tylko przybory toaletowe (szczoteczkę i pastę do zębów, mydło, grzebień la ewentualnie kosmetyki)-#*papier i długopis; może /ubrać ze sobą mały odbiornik tranzystorowy, najlepiej ze słuchawkami na uszy, żeby nie przeszkadzać współtowarzyszkom.

Przekroczywszy próg izby przyjęć ciężarna jest pod opieką szpital Id Od tego momentu musi poddać się rygorom?| zasadom szpitalnym I przestrzegać regulaminu? którego ostatecznym celem jest dobro Jej i dziecka. Podstawowe elementy1 każdej organizacji to ilyscypllna i koleżeństwo. Rodząca staje się członkiem tej organizacji. Jej postępowanie i zachowanie musi być takie, by* ułatwiało pnrnonelowi pracę. Do personelu, który pracuje z dużym poświęceniem, powinna ustosunkować się życzliwie# z całym zaufaniem wykonywać jego polecenia. Kapryśna! niezdyscyplinowana pacjentki! nie tylko utrudnia pracę personelowi, ale swoim zachowaniem mo/e zaszkodzić sobie i dziecku. Jeżeli pacjentka ma jakieś za+ ntr/nźenla co do pracy personelu**: powinna zakomunikować o tym siostrze oddziałowej lub przełożonej bądź ordynatorowi czy kierownikowi oddziału.

Przy wypisywaniu się ze szpitala powinna położnica wpisać swoje apoatrzeienla do książki uwag, co może pomóc kierownictwu w usunięciu ewentualnych usterek.

W Izbie przyjęć ustala się tożsamość pacjent#— ciężarna podaje nw/wlsko, które jest w dowodzie osobistym. Błędem dość częstym |«nt podnwanle nazwiska panieńskiego lub 2 nazwiskBco utrudnia prowadzenie prawidłowej dokumentacji noworodka. Najlepiej podać mi/winko, jakie będzie nosiło dziecko.

W izbie przyjęć przeprowadza się dalej badania położniczem ogólne, wykonuje lewatywę, po zgoleniu włosów ze sromu i wzgórka łonowego ciężarna myje się pod prysznicem i przebiera w bieliznę szpitalną.

Po przyjściu na sąlę porodową ciężarna zostaje poddana ponownemu badaniu, poza tym przeprowadza się z nią wywiady ogólne i położnicze, ustala tętno, temperaturę, ciśnienie, położenie płodu i jego tętno, wyjaśnia się, czy odeszły wody płodowe.

W czasie pobytu na sali porodowej bardzo ważną sprawą jest dbanie o czystość^rąk. Nie wólno dotykać okolic sromu, bowiem w ten sposób można wprowadzić do pochwy zakażenie. Pod pośladkami musi znajdować się często zmieniana podkładka. Po każdym oddaniu moczu i stolca srom należy podmywać.

Przebieg porodu notowany jest na specjalnej karcie obserwacji. Jeżeli rodząca znajduje się we wczesnym okresie porodu, kieruje się ją na salę porodową, przeznaczoną dla I okresu porodu. Rodzące po raz pierwszy (pierwiastki) z rozwarciem większym niż 5 cm oraz wieloródki z żywą akcją porodową znajdują się na sali porodo* wej II okresu porodu. Rodząca przekraczając próg sali porodowe! jest już poinformowana, na czym polega poród, ale zazwyczaj położna, jeśli jest jeszcze czas, przypomina jej, jak ma się zachować.

 

Podobne prace

Do góry