Ocena brak

Porażenie rzekomoopuszkowe

Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013

Termin ten oznacza zespół kliniczny, w którym występują niedowłady mięśni unerwianych przez nerwy wychodzące z opuszki rdzenia kręgowego, ale uszkodzenie dotyczy nie jąder opuszki, lecz połączeń korowo-ją-drowych. Bardzo rzadko jest to zespół izolowany, towarzyszą mu inne objawy miażdżycy naczyń mózgowych.

Etiologia. Każdy wieloogniskowy proces może być przyczyną omawianego zespołu, najczęściej jednak wywołują go rozsiane drobne rozmiękania pochodzenia miażdżycowego.

Typowy obraz kliniczny: zaburzenia połykania, żucia, fonacji, artykulacji, ruchów języka i warg. Często naruszenie emocjonalnej kontroli, przymusowy śmiech lub płacz. Odruchy głębokie są wygórowane. Pojawiają się odruchy deliberacyjne.

Różnicowanie dotyczy przede wszystkim porażenia opuszkowego, w którym w przeciwieństwie do zespołu rzekomoopuszkowego występuje zanik mięśni z odczynem zwyrodnienia, a odruchy są zniesione lub osłabione.

Rokowanie zależy od sprawy zasadniczej.

Leczenie zależy od sprawy zasadniczej.


Podobne prace

Do góry