Ocena brak

POP (2)

Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012

Ang. skrót od popular 'ludowy; popularny'.

Pop Art ang., 'sztuka pop', termin o znaczeniu dość chwiejnym, gdyż istotą pop culture jest jej efemeryczność. Określa się tą nazwą półabstrakcyjne obrazy i kolaże (ang. collages 'kompozycje z fragmentów różnych przedmiotów naklejane na płótnie a. in. podłożu') pełne aluzji do współczesnego życia miasta, tj. do reklamy, mód, wyrobów przemysłu i rzemiosła, do sygnalizacji miejskiej, folkloru miasta itd.

Pop culture (Wym. kąltsze) ang., 'kultura pop', wynik wpływu życia miejskiego (produkcji masowej, obfitości pieniędzy na wydatki osobiste i ogólnego buntu przeciw miernikom ludzi starszych) na młodsze pokolenie: kultura, którą cechuje efemeryczność (o najbardziej dziś poszukiwanej płycie top ofthepops za tydzień nikt nie pamięta), życie chwilą obecną, strach przed posądzeniem o przestarzałe gusta, płytki stosunek do problemów oraz brak świadomości klasowej i rasowej.

Podobne prace

Do góry