Ocena brak

Pomoc wdów i diakonisek

Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013

Wdowy wysoko ceniono za ich pomoc w działalności charytatywnej i uznawano w Kościołach lokalnychza osobny stan. Przyjmowano do niego kobiety wypróbowane, którym powierzano szczególnie opiekęnad chorymi i wychowanie sierot, a niekiedy troskę o uwięzionych. Do pełnienia tych zadań przyjmowanood II wieku także kobiety niezamężne.

Diakoniski, powoływane z wdów i kobiet niezamężnych, stanowiły pewien urząd w Kościołach lokalnych.Oprócz opieki nad chorymi i sierotami pełniły posługi przy chrzcie kobiet, zanosiły Eucharystiękobietom chorym, pośredniczyły w przyjmowaniu i przedkładaniu biskupowi próśb i spraw kobiet. Poszerzonyzakres ich działalności występuje w IV wieku.

Nie wiadomo, od kiedy przyjęło się, że biskup wotoczeniu kapłanów i diakonów nakładał ręce kandydatkom na diakoniski, co było znakiem poświęcenia iprzekazania posługi.

Podobne prace

Do góry