Ocena brak

Pomiary sejsmiczne w poszukiwaniu ropy naftowej

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Badania sejsmiczne wykorzystują do określania układu warstw geologicznych fale sejsmiczne i fale akustyczne o niskiej częstotliwości, rozchodzące się w skorupie ziemskiej. Termin „sejsmiczny" pochodzi od greckiego określenia trzęsienia ziemi. Instrumenty do rejestracji oraz pomiaru wstrząsów skorupy ziemskiej były znane w Chinach już w II wieku n.e. W końcu XIX wieku odkryto, że siła wstrząsów sejsmicznych jest redukowana przez warstwy skał o dużej gęstości, leżące pod po­wierzchnią Ziemi. Odkrycie to umożliwiło zasto­sowanie fal sejsmicznych do badania układu i struk­tury warstw skalnych.
Geofizycy wykorzystują do badania skorupy ziemskiej fale sejsmiczne, powstające przy deto­nowaniu ładunków wybuchowych lub zrzucaniu na powierzchnię Ziemi dużych mas, bądź też fale akustyczne, produkowane przez specjalne gene­ratory dużej mocy. Fale wędrują w głąb skorupy ziemskiej, lecz część energii jest odbijana na gra­nicy pomiędzy różnymi rodzajami skał. Te odbite fale są rejestrowane przez detektory, rozmiesz­czone na badanym terytorium. Na podstawie amplitudy i czasu zarejestrowania fal, komputery tworzą mapę skał zalegających pod powierzchnią badanego obszaru.

Podobne prace

Do góry