Ocena brak

Pomiary obwodów kończyn

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

pomiary obwodów kończyn; wyko­nywane są zawsze na tym samym poziomie obu kończyn chorego oraz w tych samych warunkach (w czasie kolejnych pomiarów kontrolnych). Ist­nieją umowne poziomy p. o. kończyn, które są związane ze stałymi punktami kostnymi nie ulegającymi zmianom w czasie wzrostu kończyny. Natomiast pomiary w obrębie połowy uda lub go­leni wykonuje się w ten sposób, aby poziom obwodu określany był od­ległością od górnej krawędzi rzepki dla uda i goleni oraz od wyrostka łokciowego dla ramienia i przedramie­nia. Przy każdym pomiarze należy zawsze odnotowywać odległość pozio­mu pomiaru obwodu od stałego punk­tu kostnego. Zmniejszenie obwo­dów kończyn występuje najczęściej w przypadkach: bezwładów lub niedo­władów po przebytym polio; bezwła­dów lub niedowładów połowiczych po­chodzenia mózgowego (wylewy, zato­ry); uszkodzeń nerwów obwodowych; uszkodzeń rdzenia kręgowego (urazy, stany zapalne, zmiany zwyrodnienio­we); długotrwałego unieruchomienia w opatrunku gipsowym po złama­niach, operacjach itp. Zwiększenie obwodów kończyn występuje: w stanach zapalnych skóry, naczyń krwionośnych i limfatycznych, mięśni, kości i stawów; w urazach kończyn, którym towarzyszy obrzęk, wysięk, krwiak; w nowotworach kości lub tkanek miękkich kończyny.

Podobne prace

Do góry