Ocena brak

Pomiary magnetyczne w poszukiwaniu ropy naftowej

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Natężenie ziemskiego pola magnetycznego zmie­nia się zależnie od struktury geologicznej skorupy ziemskiej. Skaty osadowe są w większości niema­gnetyczne, lecz magnetyczne własności wykazują skały znajdujące się pod nimi. Wzajemny układ warstw skalnych wpływa w pewnym, choć niewiel­kim, stopniu na natężenie pola magnetycznego.
Pomiary magnetyczne wykonywane są w celu odnalezienia basenów sedymentacyjnych i okre­ślenia ich miąższości. Wielką zaletą metod mag­netycznych jest to, że można za ich pomocą badać każdy teren, nawet znajdujący się głęboko pod powierzchnią oceanu.
Pomiary przeprowadza się za pomocą przyrzą­du zwanego magnetometrem, ciągniętego za samolotem, ewentualnie zamocowanego do jego ogona. Odczytu natężenia pola magnetycznego dokonuje się w sposób ciągły, gdy samolot leci na stałej wysokości nad badanym terenem.

Podobne prace

Do góry