Ocena brak

Pomiary grawitacyjne w poszukiwaniu ropy naftowej

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Analogicznie do pola magnetycznego, również ziemskie pole grawitacyjne zmienia się w zależ­ności od przebiegu warstw skalnych. Precyzyjne pomiary natężenia pola grawitacyjnego pomagają określić położenie i rozmiary basenów sedymen­tacyjnych. Skały podłoża są zwykle gęstsze od powstałych na nich skał osadowych, przez co w ich otoczeniu pole grawitacyjne jest silniejsze. Pomiary natężenia pola grawitacyjnego wykony­wane są grawimetrem na lądzie, morzu i w powie­trzu. Gdy grawimetr pracuje na morzu, należy go montować na specjalnej stabilizowanej platformie, celem uzyskania poprawnych rezultatów.

Podobne prace

Do góry