Ocena brak

Pomiary barw

Autor /gregory Dodano /04.12.2013

Zasada działania urządzeń służących do pomiaru barw naśladuje model postrzegania barw przez człowieka (zobacz rysunek obok).

Próbka jest oświetlona przez źródło światła. Część strumienia światła jest absorbowana przez próbkę, a reszta odbijana. Światło odbite dociera do ludzkiego oka. Pobudza ono receptory barw - czopki czułe na promieniowanie: czerwone, zielone i niebieskie. Wytworzone sygnały, poprzez nerw wzrokowy, docierają do mózgu wywołując w nim postrzeganie odpowiednich barw.

Kolejność przesyłania impulsów naśladowana jest w urządzeniach pomiarowych.

Podczas pomiaru światło oświetla próbkę. Odbita jego część dociera przez układ optyczny do czujnika pomiarowego, który mierzy natężenie światła dla każdej barwy i przesyła jego wartości do komputera. Dane te zostają w komputerze przetworzone w taki sposób, aby odpowiadały spektralnej czułości trzech typów czopków oka, zdefiniowanych przez CIE (Międzynarodową Komisję Oświetleniową) dla tzw. standardowego obserwatora kolorymetrycznego. W wyniku otrzymuje się składowe trójchromatyczne barwy X,Y i Z, które przeliczane są na współrzędne chromatyczności lub współrzędne dowolnej przestrzeni barw (np. CIELAB lub CIELUY).

 

Podobne prace

Do góry