Ocena brak

Pomerania -50 pytań

Autor /coubsEncoca Dodano /14.03.2006

1. Czym zajmuje się rząd? Jakie są gospodarcze funkcje rządu?
Rząd zajmuję się polityką oraz gospodarką państwa.
Funkcja alokacyjna polega na tym, że rząd ingeruje w zakres celów rozwoju gosp.
Funkcja redystrybucyjna- polega na zmianie podziału proporcji dochodów.
Funkcja stabilizacyjna.
2. W jaki sposób rząd może przyczyniać się do stabilizacji gospodarki?
Kontrolować wielkość produkcji, zatrudnienia, inflacji.
3. Czy twoim zdaniem inflacja stanowi problem makroekonomii czy nie?
Inflacja stanowi problem, ponieważ makroekonomia zajmuje się badaniem gosp. Narodowej jako całości. I inflacja jest jednym z podzespołów badawczych makroekonomii.
4. Czym zajmuje się i jakie są zadania banku centralnego?
Bank centralny zajmuje się gospodarką centralną państwa. Do zadań NBP należą:
- czuwanie nad realizacją uchwalonej uchwalonej przez sejm polityki pieniężnej
- emitowanie pieniądza
- ustalanie z porozumieniem z ministrem Ministrem Finansów wzorów nominałów banknotów
- wykonywanie usługi bankowej budżetu państwa
- ustalanie form i zasad kredytu refinansowanego bankom
- określanie wysokości rezerw obowiązkowych innych banków
- współdziałanie z Ministrem Finansów w opracowaniu planu bilansu płatniczego
5. Podaj twoim zdaniem najbardziej adekwatną definicję bezrobocia.
Osoba, która może, lecz nie podejmuje pracy.
6. Czy powinniśmy stosować aktywne formy działania bezrobociu? A jeżeli tak to, jakie?
Tak, szkolenia, przekwalifikowania zawodowe, praktyki zawodowe, staże, stabilizowanie zatrudnienia, poradnictwo zawodowe.
7. Co to są cykle gospodarcze?
To okres pomiędzy jednym a drugim załamaniem, składa się on z 4 faz:
- kryzysu (rośnie bezrobocie)
- depresji (wysokie bezrobocie)
- ożywienia (spadek bezrobocia)
- rozkwitu (pełne zatrudnienie)
8. Dlaczego produkt krajowy brutto jest najczęściej stosowaną miarą poziomu działalności gosp. W makroekonomii?
Ponieważ makroekonomia zajmuje się badaniem gosp. Narodowej jako całości.
9. Co to jest inflacja? Jak oblicza się jej poziom?
Inflacja jest to proces wzrostu poziomu cen wynikający z nadmiernego przyrostu pieniądza obiegowego w stosunku do wzrostu ogólnej masy towarów na rynku krajowym.
Obliczanie inflacji.
- porównując poziom cen z roku t1 z analogicznym poziomem cen roku t0
- porównując ogólny poziom cen z grudnia roku t1 z ogólnym poziomem cen z grudnia roku t0
10. Co składa się na system bankowy?
System bankowy ma budowę dwuszczeblową bank centralny oraz banki komercyjne.
11. Zilustruj graficznie i omów klin podatkowy.


Klin podatkowy- jest to różnica między wydatkami pracodawcy na pensję ( uwzględniając wszelkie obciążenia podatkowe np. ZUS, podatek dochodowy, ubezpieczenie)
Trzeba pamiętać, że w Polsce pracodawca wydaje na pracownika więcej niż wynosi płaca brutto, bo część składek jest dzielona między pracodawcą a pracownikiem.
Np.

Do góry